UZM. DR. AYŞEN BAYRAÇ DİKEN MUAYENEHANESİ

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi’nin “Doktor” veya “Veri Sorumlusu”) sahibi olduğu www.draysenbayrac.com (“Web Sitesi”) web sitesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Doktor tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve tarafımızca ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Doktor tarafından web sitesi üzerinden sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır. Web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

 1. KAPSAM

Doktor, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Doktor sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası, Doktor kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Doktor’un katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi mobil uygulamaları veya internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Doktor sorumlu değildir.

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK 

Doktor, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik politikası koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler web sitesinde duyurulacaktır. Doktor’un gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik politikası koşullarının düzenli olarak takip edilmesi ve okunması gereklidir. Yapılabilecek değişikliklerden sonraki kullanım, gizlilik politikası koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

 1. TOPLANAN VERİLER

Web sitesini kullandığınızda veya Doktor ile iletişim kurduğunuzda sizinle ilgili kişisel bilgiler toplanır ve işlenir. Söz konusu bilgiler, tarafımızca otomatik toplanabilir veya sizin tarafınızdan Doktor’a doğrudan aktarılabilir. Hizmetleri kullandığınızda yukarıda belirtilen yollar ile bilgiler toplanmaya ve işlenmeye başlamaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • İnternet Protokolü (“IP”) adresi,
 • Makine Kimliği, IMEI ve/veya MEID gibi cihaz kimliği numaraları,
 • GPS/WI-FI/İletişim ağı yerel bilgileri ve buna dayalı konum bilgileri,
 • Web sitesi kullanım tercihleri ile ziyarete ilişkin bilgiler.

Doktor faaliyet alanıyla ilgili olarak edindiği site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Hizmetlerden yararlanmak için kullandığınız cihazlar ve donanımlardan gelen IP adresi, uygulamanın versiyonu, mobil modeli, mobil ID numarası, kullanılan dil, işletim sistemi, uygulamadaki arızalar, reklam kimlik bilgileri gibi veriler de tarafımızca çerezler ve mobil bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olmayan yollar ile (Örn: veri sahibi tarafından onay formu imzalanarak paylaşım yapılması, doktor paylaşımları altında yer alan yorum sekmesi yahut iletişim formları aracılığıyla veri sahibi tarafından paylaşım yapılması) toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • Veri sahibinin açık onayı ile doğrudan elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibinin açık onayı ile üçüncü kişilerden elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş diğer bilgiler.

Ziyaretçi, web sitesi üzerinden kendi rızasıyla kişisel veri içeren herhangi bir paylaşım gerçekleştirdiğinde işbu kişisel veriler veri sahibi ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş sayılacak ve ilgili paylaşımın Doktor’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

 1. ZİYARETÇİ BİLGİLERİ VE BİLGİLERİN KORUNMASI 

Doktor web sitesinin bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm gayreti göstermektedir. Web sitesinde bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda gerekli yazılım ve donanım belirlerek, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince gerekli kaynaklar ayrılmıştır.

Kişisel veriler ve verilerin işlenmesi karşısında haklar ile ilgili ayrıntılı bilgiye uygulama içerisinde paylaşılan ve web sitesinde yayınlanan “Hasta Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşılabilir.

 1. GİZLİLİK POLİTİKASININ İHLALİ

Doktor, gizlilik politikasına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, saklı tutar. Bu kural, üçüncü kişiler tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

 1. ÇEREZLER

Doktor, ziyaretçilerin web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (“Çerez”) kullanarak elde edebilir. Ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin ziyaretçilerin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olan  çerezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Web sitesinin düzgün çalışmasını, bazı fonksiyonların işlemesini sağlamak veya bu işlevleri reklam veya analiz amaçlı kullanmak için kimlik bilgilerini toplar. Çerez kullanımı ve tercihlerine ilişkin www.draysenbayrac.com/kvkk/cerez-politikasi/ adresini inceleyebilirsiniz.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi

E-posta:              [email protected]

Web Sitesi:         www.draysenbayrac.com

Telefon:              +90 (505) 916 74 78